Novinky a médiá

16 mája, 2022

Európa buduje sústavu chránených území Natura 2000 už 30 rokov

Vstupom do Európskej únie sa každý členský štát zaviazal chrániť najviac ohrozené rastliny, živočíchy a prirodzené biotopy. Európska únia tak buduje sústavu Natura 2000, ktorá tento rok […]
11 mája, 2022

Keď Morave nepomôžeme, môžeme stratiť vzácne územie, mokrade a lužné lesy, hovorí riaditeľ CHKO Záhorie T. Olšovský

Keď Morave nepomôžeme, môžeme stratiť vzácne územie, mokrade a lužné lesy, hovorí riaditeľ CHKO Záhorie T. Olšovský Ešte žijú pamätníci, ktorí si pamätajú, ako vyzerala Morava […]
26 januára, 2022

Na Slovensku jedinú pôvodnú korytnačku ohrozuje sucho

Vedeli ste, že aj na Slovensku žije  pôvodný druh korytnačky? Je ňou korytnačka močiarna (Emys orbicularis). Patrí medzi plazy, ktorých väčšina je plne prispôsobená životu na […]
1 decembra, 2021

Kick – off konferencia IP LIFE NATURA 2000

Slávnostné predstavenie prvého integrovaného projektu LIFE – IP NATURA 2000 na Slovensku sa uskutočnilo online 30. novembra 2021. Medzi pozvanými hosťami bola okrem partnerov projektu aj odborná […]