Sústavu Natura 2000 tvoria dva typy území:

Sústavu Natura 2000 tvorí k júnu 2021 takmer 27 tisíc chránených vtáčích území a území európskeho významu. Slovenská republika prispela do sústavy Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 642 územiami európskeho významu.