Ochrane slovenskej prírody pomôžu aj prostriedky EÚ